Kamena vuna može uvek iznova da se reciklira

Kamen je jedna od najrasprostranjenijih sirovina na planeti, ali i dalje moramo da pazimo na to kako iskorišćavamo održive resurse. Našu smo tehnologiju razvili na način koji nam omogućuje upotrebljavanje otpadnih materijala iz drugih industrija kao alternativnih sirovina. Građevinski sektor proizvodi trećinu celokupnog otpada, a veliki deo te količine danas završava na deponijama. Stoga takođe moramo da sprečimo pretvaranje naših građevinskih proizvoda u otpad. To postižemo proizvodnjom dugotrajnih proizvoda koji mogu da se recikliraju i ponudom usluge recikliranja. 

Naši se proizvodi mogu lako ukloniti prilikom obnove ili rušenja objekta i potom reciklirati u nove proizvode. Zapravo, kamena se vuna može uvek iznova reciklirati u novu kamenu vunu. To je važan element „kružnog” poslovnog modela – još jednog načina na koji možete sudelovati u našoj viziji održivih gradova budućnosti.

Jeste li znali?

Za naš hortikulturni proizvod Grodan koji se upotrebljava u staklenicima osmislili smo i sistem povrata. Danas više od 90% korisnika proizvoda Grodan u EU može da upotrebljava naša reciklirana rešenja, a mi neprestano radimo na proširenju tih usluga.

Man checking green basil plants in greenhouse.  GRODAN, Green, Horticulture.