Izolacija pregradnih zidova pomaže u smanjenju buke i u postizanju akustične udobnosti i privatnosti.

Punjenjem šupljina između zidova proizvodima kompanije ROCKWOOL povećavaju se akustične i toplotne performanse, kao i zaštita od požara, pa se tako povećava i celokupna udobnost prostora. 

Nudimo niz izolacionih materijala za specifičnu primenu u pregradnim zidovima, kod struktura suvomontažne gradnje (gipskartonske ploče), u zidovima, u drvetu i kod lepljenih obloga sa obe strane.

Važeća nacionalna norma propisuje da vertikalne pregrade među različitim stambenim jedinicama moraju da ispunjavaju minimalne zahteve: toplotne, zvučne, a kod pregradnih zidova i zahteve za zaštitu od požara. Osim što imaju funkcije toplotne i zvučne izolacije, pregradni zidovi osiguravaju i protivpožarnu zaštitu tako što dele zgradu u više zona u svrhu kontrolisanja i sprečavanja širenja požara.

Preduslov na koji treba obratiti najveću pažnju prilikom projektovanja i izrade izolacije za pregradne zidove predstavlja zvučna izolacija. Primena dve gipskartonske i/ili gipsvlaknaste ploče sa pregradnim izolacionim elementom od vlakana kamene vune i u ovom slučaju stvara sistem „masa-opruga-masa”. Takva kombinacija omogućava postizanje dobrih rezultata zvučne izolacije uz manje mase i debljine. 

Filter proizvoda za izolaciju pregradnih zidova

Izaberite pravi proizvod za svoj projekat

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

Pronađite najbližeg distributera

search

Showing
Offices & Factories near you