Izolacijom krovišta smanjuju se toplotni gubici, poboljšava akustika te protivpožarna bezbednost.

Akustični aspekti

Budući da nije kontinuirani element, završni spoljašnji pokrivač (crepovi ili kanalice) sa akustičkog aspekta ne učestvuje u velikoj meri u performansama. Unutar sistema krovišta element koji može da smanji nivo zvuka je izolacija. Ako je napravljena od vlakana sa otvorenim ćelijama, može da rasprši zvuk trenjem. Tokom prolaska zvuka molekuli vazduha (koji se zajedno sa zvukom kreću napred i nazad) se taru o vlakna i uzrokuju „trenje” koje pretvara zvuk u toplotu. Ploče od kamene vune imaju visoku apsorpciju na srednjim i visokim frekvencijama, dok povećanjem debljine i gustine ploče možemo dovesti do povećanja apsorpcije na niskim frekvencijama.

Termičko ponašanje

Izolacija unutrašnje strane konstrukcije plafona predviđa postavljanje izolacije direktno između strukturalnih elemenata krovne ravni, koja može biti od drvenih ili gvozdenih greda ili gotovih nosača.

Ploče od kamene vune su vrlo pogodne za postavljanje zbog jednostavnog sečenja i zbog prilagodljivosti mogućim nepravilnostima sistema. U slučaju potrebe moguće je postaviti dodatni kontinuirani sloj kamene vune i tako značajno povećati nivo toplotne otpornosti sistema krovišta. Kako bi se garantovalo adekvatno higrometrijsko ponašanje završnog paketa, potrebno je da izolacioni paket bude zaštićen sa unutrašnje strane prikladnom parnom barijerom koja mora biti kontinuirana, bez prekida.

Protivpožarna svojstva

Krovovi u plamenu su vrlo česta pojava. Ako se krov zapali, upotreba gorivih materijala, posebno u ventilisanim krovovima, može da olakša širenje plamena koji se razvija vrlo jednostavno i brzo, a koji čak može da preraste u požar celog krova. Taj fenomen službe spašavanja mogu vrlo teško i mukotrpno da ugase i potencijalno može da izazove potpuno uništenje krovišta sa posledičnom nemogućnošću korišćenja kuće ili zgrade.

Pravilno održavanje, postavljanje dimnjaka prema pravilima struke, upotreba negorivih materijala (sertifikovanih kao Euroklasa reakcije na požar A1 kao što je kamena vuna) ili realizacija zaštitnih elemenata krovnih ravni mogu u velikoj meri da smanje rizik od nastanka požara krova.

Kad je reč o negorivim materijalima svakako je moguće da se na pouzdan način ograniči širenje plamena pa samim tim i šteta na konstrukciji. Između ostalog, znatno smanjenje prisutnosti plamena i dima službama spašavanja omogućava intervencije u uslovima veće sigurnosti i vidljivosti.

Attic, bedroom, interior

Filter proizvoda za izolaciju kosih krovova sa unutrašnje strane

Izaberite pravi proizvod za svoj projekat

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

Pronađite najbližeg distributera

Showing
Offices & Factories near you