Statička opterećenja ravnog krova, kao što su težina sopstvene konstrukcije i težina snega, utiču na dimenzionisanje nosive konstrukcije krova. S druge strane, na dimenzionisanje toplotnog izolacionog sloja utiču povremena mehanička opterećenja krova u fazi same montaže ili kasnijeg održavanja površine krova.

Ključni kriterijum kvaliteta nije samo površinska nosivost izolacionog sloja već i otpornost na pojedinačna tačkasta opterećenja. Ona se javljaju na mestima mehaničkog učvršćivanja krovne folije, kao i pri hodanju po krovu.

Iako se radi o neprohodnim ravnim krovovima, povremeno hodanje po krovu ne može da se izbegne, jer krov treba da se održava. Isto tako može doći i do naknadnog izvođenja radova koji zahtevaju privremenu upotrebu te površine.

Standard SRPS EN 12430 propisuje metode testiranja toplotno izolacionih materijala na pojedinačna tačkasta opterećenja, a ROCKWOOL tim parametrima posvećuje posebnu pažnju.

Razvojem ploča dvoslojne gustine („dual-density”) ROCKWOOL je korak ispred ostalih proizvođača izolacija od kamene vune i u tom pogledu je svakako najbolji izbor.

Mehanički aspekti

S mehaničkog aspekta izolacijski materijal ponajprije karakteriziraju dva svojstva:

  • tlačna čvrstoća, koja se procjenjuje postavljanjem ploče na cijelu površinu
  • čvrstoća na točkasto opterećenje, koja se procjenjuje nanošenjem opterećenja na pojedinačne točke uz pomoć okruglog utega površine 50 cm2 (promjera oko 8 cm).

Čvrstoća na točkasto opterećenje karakterizira izolacijske ploče u smislu sposobnosti podnošenja tereta prenesenog preko potpornih greda nepropusnog elementa, u smislu kosih drvenih krovišta i otpornosti na gaženje kod ravnih krovova na potpornim elementima od armiranog betona i cigle ili metala.

Prilikom postavljanja dvoslojnih izolacijskih ploča, sloj veće gustoće označen je TOP ROCKWOOL znakom ili crtom i uvijek mora biti okrenut prema van.

Ploču kamene vune dvoslojne gustoće karakterizira tvrđi površinski sloj veće gustoće koji poboljšava mehanička svojstva ploče raspodjeljujući teret na veći dio površine. Kod ploča dvoslojne gustoće proizvod se smatra ispravno instaliranim ako je strana veće gustoće s pripadajućom oznakom okrenuta prema vanjskoj strani.

product, roof, pitched roof, above the rafters, masterrock, masterrock 035 gf kaschiert, meisterdach, installation, installer, germany

Akustični aspekti

Pri projektovanju objekata u urbanom okruženju često se susrećemo sa zahtevom za smanjenje nivoa buke iz okoline u unutrašnjosti objekata i obrnuto. Kod krovova, budući da se ne radi o kontinuiranom elementu, završni spoljni plašt (crepovi ili kanalice) sa akustičnog aspekta ne učestvuju u velikoj meri u akustičnim performansama. Element krovišta koji može da smanji nivo buke je izolacija.

Kamena vuna sa svojom isprepletenom strukturom kamenih vlakana apsorbuje zvuk i vibracije iz okoline znatno bolje od izolacionih materijala organskog porekla, koji imaju ćelijsku strukturu i nisku prostornu masu. Energija zvuka se u vlaknastoj strukturi kamene vune razbija i pretvara u druge oblike energije (najčešće u toplotu).

Naime, tokom prolaska zvuka molekuli vazduha (koji se zajedno sa zvukom kreću napred i nazad) se taru o vlakna i uzrokuju „trljanje” koje pretvara zvuk u toplotu. Relativno visoka prostorna masa, u poređenju sa izolacijama organskog porekla, osigurava potrebno prigušivanje vibracija i sprečava moguće odbijanje zvučnih talasa i rezonancije. Ponašanje ploča kamene vune prvenstveno generiše visoku apsorpciju na srednjim i visokim frekvencijama. Sa povećanjem debljine i gustine ploče može da se postigne povećanje apsorpcije na niskim frekvencijama koje utiču na ponderisani indeks zvučne izolacije Rw.

Attic, roof, wood panel, open space, interior

Filter proizvoda za izolaciju kosog krova sa spoljašnje strane

Izaberite pravi proizvod za svoj projekat

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

We can't find any results that match your search

Acoustic
Izolacija krova s unutarnje strane, Kosi krovovi, Krovovi, Spušteni plafoni, Plafoni, Pregradni zidovi, Zidovi, Izolacija zidova s unutrašnje strane, Drvena konstrukcija, Fasade, Metalna konstrukcija, Drvena konstrukcija, Metalna konstrukcija, Međukatna konstrukcija, Podovi, Zvučna izolacija, Zvučna izolacija zida, Izolacija krova s vanjske strane

Acoustic

Na proizvod
Uporedi
Acoustic Extra
Kosi krovovi, Krovovi, Plafoni, Izolacija krova s unutarnje strane, Spušteni plafoni, Pregradni zidovi, Zidovi, Izolacija zidova s unutrašnje strane, Drvena konstrukcija, Fasade, Metalna konstrukcija, Drvena konstrukcija, Metalna konstrukcija, Zvučna izolacija, Zvučna izolacija zida, Izolacija krova s vanjske strane, Ovješena fasada, Ventilisane fasade

Acoustic Extra

Na proizvod
Uporedi
Multirock
Izolacija krova s unutarnje strane, Kosi krovovi, Krovovi, Spušteni plafoni, Plafoni, Međukatna konstrukcija, Podovi, Pregradni zidovi, Zidovi, Metalna konstrukcija, Fasade, Drvena konstrukcija, Metalna konstrukcija, Izolacija zidova s unutrašnje strane, Izolacija krova s vanjske strane

Multirock

Na proizvod
Uporedi
Airrock ND
Kosi krovovi, Krovovi, Plafoni, Izolacija krova s unutarnje strane, Spušteni plafoni, Međukatna konstrukcija, Podovi, Drvena konstrukcija, Fasade, Metalna konstrukcija, Drvena konstrukcija, Pregradni zidovi, Zidovi, Metalna konstrukcija, Izolacija zidova s unutrašnje strane, Izolacija krova s vanjske strane, Ventilisane fasade, Ovješena fasada

Airrock ND

Na proizvod
Uporedi
Monrock Energy Plus
Kosi krovovi, Krovovi, Ravni krovovi, Izolacija krova s vanjske strane, Izolacija limenog krova, Betonska deka

Monrock Energy Plus

Na proizvod
Uporedi
Durock Austria 038
Kosi krovovi, Krovovi, Izolacija krova s vanjske strane, Betonska deka, Ravni krovovi, Izolacija limenog krova

Durock Austria 038

Na proizvod
Uporedi

Pronađite najbližeg distributera

Showing
Offices & Factories near you