HVAC i Zaštita od požara

HVAC izolacija & Zaštita od požara

Izolacija sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) zgrade važna je zbog toga što kanali i cevi prenose toplotu, ali i buku i dim, pa i požar.

Primena ROCKWOOL HVAC izolacije ne samo da će pomoći u poboljšanju energetske efikasnosti i zvučnih performansi zgrade, već je i bitna mera za poboljšanje bezbednosti u slučaju požara. U takvim okolnostima, HVAC izolacija će sprečiti toplotnu provodljivost i zaustaviti širenje požara u druge odeljke unutar zgrade.

HVAC područje obuhvata proizvode koji se koriste za izolaciju cevi, kao i za okrugle i pravougaone kanale različitih veličina.

Protivpožarna izolacija

U slučaju požara, ROCKWOOL kamena vuna će sprečiti ili usporiti širenje vatre. Naši proizvodi tokom požara ne stvaraju otrovni dim i štite nosive strukture zgrade, čime pomažu zaštitu života i materijalne investicije.

Bez obzira na oblik ili dimenzije, izolacione ploče od kamene vune ROCKWOOL pružaju protivpožarnu zaštitu u svakom svom obliku, bilo da se radi o pločama ili sendvič panelima. Budući da kamena vuna podnosi temperaturu i do 1000 °C, ona je idealan materijal za protivpožarnu zaštitu.

Postoji više različitih namena za protivpožarnu izolaciju:

  • od zaštite nosivih struktura
  • do proizvoda za izolaciju koji sprečavaju prolazak vatre i dima, 
  • na primer, kroz cevi,
  • punjenje za šupljine, linearne profile i zaptivače.

Filter proizvoda za HVAC izolaciju i zaštitu od požara

Odaberite odgovarajući proizvod za vaš projekt

Debljina (mm)

Širina (mm)

Dužina (mm)

Preuzmite brošure i kataloge

Pronađite najbližeg distributera

search

Showing
Offices & Factories near you