Poboljšanje otpornosti na vatru

Ljudi imaju pravo da očekuju da njihovi domovi, radna mesta, škole i bolnice budu bezbedni.  Do požara u zgradama dolazi, a tada bezbednost stanara i ekipa za hitno reagovanje umnogome zavisi od toga kako se zgrada ponaša tokom požara.

Naša izolacija predstavlja ključnu komponentu u zgradama otpornim na požare, jer njena vlakna kamene vune nisu zapaljiva i mogu da odole temperaturama do 1000º C.  Ovo je od presudne važnosti da požar bude ograničen lokalno i da bude obezbeđeno da požar u zgradi ne postane zgrada u požaru.  A sa minimalnim organskim sadržajem, ROCKWOOL izolacija neće stvarati nikakav značajan toksički dim. 

Kao minimum, svaka visoka ili zgrada srednje visine bi trebalo da bude obložena i izolovanja nezapaljivi* materijalima koji ne emituju nikakav značajan toksički dim kada su izloženi požaru.
*Najmanje klase A2 s1, d0 u skladu sa standardom EN 13501-1.

Slučajevi

Vlakna kamene vune mogu da izdrže temperature koje premašuju 1000º C.