Zdravo životno okruženje

Održavanje dosledne temperature unutar zgrade je bolje za vas i za životnu sredinu.

Tako uslovi za život i rad postaju zdraviji i prijatniji, pomažući ljudima da napreduju, posebno u urbanim sredinama.

Održavanje temperature može drastično da smanji troškove za  zagrevanje, hlađenje i provetravanje  , kao i da smanji otisak stvaranja ugljenika zgrade.

Ljudski napredak

ROCKWOOL izolacija je izuzetno fleksibilan materijal, koji dobro funkcioniše u svim prostorima kao amortizer za kolebanja temperature. Smanjivanjem protoka vazduha i toplote, naši proizvodi zadržavaju svoj oblik i gustinu, tako da im je vrhuna performansi tokom cleokupnog životnog veka zgrade. To predstavlja deo naše posvećenosti građenju održivih gradova koji pomažu ljudski napredak.