Ljudski napredak

ROCKWOOL izolacija je izuzetno fleksibilan materijal, koji dobro funkcioniše u svim prostorima kao amortizer za kolebanja temperature. Smanjivanjem protoka vazduha i toplote, naši proizvodi zadržavaju svoj oblik i gustinu, tako da im je vrhuna performansi tokom cleokupnog životnog veka zgrade. To predstavlja deo naše posvećenosti građenju održivih gradova koji pomažu ljudski napredak.