Održivi proizvodi

U cirkularnoj ekonomiji, proizvode bi trebalo koristiti što je duže moguće – i ponovo ih koristiti u najvećoj mogućoj meri kada dođu do kraja svog radnog veka. Obezbeđujemo dugotrajna rešenja za zgrade – kao što su izolacija, akustični plafoni i spoljašnje fasade koje je moguće reciklirati beskonačni broj puta.  Koristimo prirodni proizvod, vulkansku stenu, kako bismo se odužili prirodi. Zahvaljujući jedinstvenoj trajnosti i mogućnosti reciklaže proizvoda kompanije ROCKWOOL, možemo pomoći svojim klijentima da stvore otpornije zgrade i gradove koji na kraju obogaćuju moderan život. 

Sektor zgrada stvara oko jedne trećine celokupnog otpada globalno, od čega najveći deo završava na deponijama. Znamo da to ne mora da bude tako. Zbog projektovane proizvodnje naše kamene vune, moguće je koristiti materijale koji bi inače završili na deponili ili bi bili delimično reciklirani. Zapravo, oko jedne trećine sirovog materijala kojeg koristimo u proizvodnji je otpad sa novom namenom iz drugih industrija, elektrana i tretmana komunalnih otpadnih voda. 

Pogledajte kako funkcioniše reciklaža

Da li ste znali?

Energetski efikasna renoviranja zgrada koja koriste naša rešenja doprinose smanjenju potrošnje energije sada i u budućnosti.   Ispravno dizajnirane i izolovane zgrade su od presudne važnosti za osiguranje optimalne energetske efikasnosti i održivih gradova.

Priče o našem načinu razmišljanja

Pročitajte priče o našem načinu razmišljanja

Topics

Učitaj više