Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse
Kamena vuna može u potpunosti da se reciklira. Zapravo moguće je stalno iznova reciklirati...

Da li ste znali?

Energetski efikasna renoviranja zgrada koja koriste naša rešenja doprinose smanjenju potrošnje energije sada i u budućnosti.   Ispravno dizajnirane i izolovane zgrade su od presudne važnosti za osiguranje optimalne energetske efikasnosti i održivih gradova.

RockWorld imagery, The big picture, city, water, urban