This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

Izolacija kosog krova

Kako izolovati potkrovlje za stanovanje?


 

Saveti za postavljanje

Zvučna i toplotna izolacija omogućavaju bolju iskorišćenost prostora kao i topliji i ugodniji prostor. Kamenu vunu postavljamo između greda u potkrovlju tako da se ne gubi dodatni prostor. Uz to, značajno se poboljšava energetska efikasnost, odnosno toplotna i zvučna izolacija potkrovlja.

Postavljanje

  • Koristeći metar izmerite udaljenost između greda. Tim merama dodajte 5-10 mm i označite ih na ploči kamene vune. Prilikom sečenja koristite rukavice i testeru dužine oko 15 cm.
  • Ugurajte izrezane ploče kamene vune u prostor između greda. Ploče kamene vune trebaju biti iste debljine kao i grede. (na primer 12cm). 
  • Drvene letvice pričvrstite upravno na grede, koristeći pritom šrafove i šrafciger. 
  • Između drvenih letvica postavite drugi sloj kamene vune, upravno na prvi sloj. Ukoliko je potrebno, pričvrstite ploče kamene vune za drvene letvice. 
  • Plastičnom folijom prekrijte kamenu vunu koristeći heftalicu. Ova folija štiti od vlage. 
  • Učvrstite gipsano-kartonske ploče koristeći pritom šrafove i šrafciger. 
  • Postavite traku na spojeve gipsanih ploča. Glet masom pređite spojeve u širini dve trake. Nakon sušenja, možete obojiti zidove koristeći valjak. 

Potreban materijal

- Rockwool kamena vuna 
    Multirock-C ili Airrock LD
- Drvene letvice (širine 5-6 cm)
- Plastična folija
- Gips-kartonske ploče
- Traka za spojeve gipsanih ploča
- Rukavice
- Testera dužine 15 cm
- Šrafcigeri
- Šrafovi
- Heftalica
- Metar
- Valjak
- Boja