ZAŠTITA OD POŽARA

Da li ste ikada videli da kamen gori?

Obaveza povećanja energetske efikasnosti zgrada u zemljama Evropske unije za posledicu ima i potencijalno veći rizik od požara. Naime, deblji slojevi toplotnih izolacija takođe znače i veća požarna opterećenja zgrada. Ukoliko se koristi izolacija od gorivog materijala, u slučaju pojave požara to može uticati na veći i značajniji rizik od prenosa požara na susedne prostore i više spratove. Požari mogu da imaju i nepovoljan uticaj na životnu sredinu zbog emisije velikih količina otrovnog dima.

Kamena vuna proizvodi se od kamena vulkanskog porekla pa zato izolacione ploče u svom sastavu imaju oko 98% kamena – a kamen ne gori.

ROCKWOOL kamena vuna je u potpunosti negoriv izolacioni materijal, najvišeg razreda reakcije na požar – A1, sa tačkom topljenja iznad 1000 °C. Materijali se po evropskim normama za zaštitu od požara klasifikuju prema reakciji na požar u razrede od A1 do F.

Glavni kriterijum za određivanje reakcije na požar građevinskih materijala su
• zapaljivost
• stepen emitovanja toplote
• širenje vatre
• količina dima
• količina toksičnih gasova
• pojava gorućih čestica.

ROCKWOOL kamena vuna nosi oznaku A1, što je najviši razred negorivosti. Negoriva izolacija omogućava dodatno vreme prilikom evakuacije, kako za ljude koji napuštaju objekt, tako i za vatrogasce.
Sprečavanje širenja požara takođe znači i manje zagađenja vazduha, tla i vode. Pošto kamena vuna sadrži visok procenat kamena, u proizvod nije potrebno dodavati materijale koji sprečavaju proces gorenja.

U Evropi godišnji broj povreda od požara iznosi oko 70.000. Još jedan podatak je zapanjujuć; čak 8 od 10 ljudi koji smrtno stradaju u požaru ne umire zbog visoke temperature ili vatre, već zbog gušenja otrovnim gasovima (izvor: NIBRA). Zbog toga je izuzetno važno da zgrade i kuće budu izolovane materijalima koji ne gore i ne šire požar.

Kamena vuna je izolacioni materijal koji ima brojne prednosti; uz toplotnu i zvučnu izolaciju pruža odličnu zaštitu u slučaju požara i dimenzijski je stabilan i paropropusan materijal.

ROCKWOOL proizvodi vam pomažu u zaštiti od požara ROCKWOOL proizvodi vam pomažu u zaštiti od požara

Obaveza povećanja energetske efikasnosti zgrada u zemljama Evropske unije za posledicu ima i potencijalno veći rizik od požara.

PODRŠKA

Kontaktirajte nas za informacije o našim proizvodima i uslugama

EVRORAZREDI

Što je to reakcija na požar?

Različiti materijali i proizvodi različito reaguju na požar, pa ih svrstavamo u klase A1 do F.
Kako da uspešno zaštitite fasadu zgrade od požara?
aktualno Kako da uspešno zaštitite fasadu zgrade od požara?
aktualno

Kako da uspešno zaštitite fasadu zgrade od požara?

Predstavljamo vam priručnik „Zaštita fasade zgrada od požara”. Preuzmite svoj primerak (pdf). Priručnik je pisan na hrvatskom jeziku.
Predstavljamo vam priručnik „Zaštita fasade zgrada od požara”. Preuzmite svoj primerak (pdf). Priručnik je pisan na hrvatskom jeziku.
saznajte više
Back