Kad je prijatno, to je ROCKWOOL

Kad je prijatno, to je ROCKWOOL

UNUTRAŠNJA KLIMA I AKUSTIKA

Udobniji i mirniji život uz kamenu vunu

Svakog dana – i noći – milione ljudi širom sveta uznemirava neželjena buka. Buka utiče na stres, gubitak koncentracije, kao i na dobrobit ljudi uopšte. Može da uzrokuje srčane poteškoće zbog stresa i može da ima ozbiljan negativan uticaj na društvo i ekonomiju.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, oko 120 miliona ljudi ima trajne probleme sa sluhom.

Zato se pri projektovanju objekata u urbanom okruženju često susrećemo sa zahtevom za smanjenjem nivoa buke iz okoline u unutrašnjosti objekata i obrnuto.

Kamena vuna -  idealna za upijanje i regulisanje buke

Kamena vuna sastoji se od velikog broja vlakana koja stvaraju otvorenu strukturu što je čini idealnom za upijanje i regulisanje buke. Zvučni talasi prodiru u strukturu pa se trenjem u pojedinim vlaknima pretvaraju u toplotnu energiju. Relativno visoka prostorna masa osigurava potrebno gušenje vibracija i sprečava moguće odbijanje zvučnih talasa i rezonance.

Sastavni delovi dobro izolovanog objekta moraju da smanje buku koja odjekuje unutar prostorije, smanje prenos buke između prostorija i spreče prodor spoljašnje buke u samu zgradu.

Stalna pozadinska buka veća od 30 dB (A) može da ometa san, dok buka od 35 dB (A) smanjuje razumljivost govora u manjim prostorijama. Ljudsko uho percipira razliku od 10 dB kao dupliranje zvuka, odnosno taj zvuk se čuje duplo slabije. Mnogi će se dobro naspavati zahvaljujući zidovima koji su dobro izolovani ROCKWOOL izolacijom. Izolacija može da smanji prenos buke za više od 50 dB (Rw – vrednost) što je oko 20 dB više nego kod zidova bez izolacije.

Dugotrajna izloženost buci lako može da uzrokuje ozbiljna oštećenja sluha, ali i druge zdravstvene tegobe.


Istraživanja su otkrila da 38% populacije Velike Britanije (17,5 miliona Britanaca) ima problema zbog bučnih suseda. Za skoro jednog od 10 Britanaca (7%) ovo je uobičajena pojava. Buka utiče na stres, gubitak koncentracije, kao i na dobrobit ljudi uopšte. Može da ima ozbiljan negativan uticaj na ekonomiju. Srčani problemi kao posledica stresa, ili smanjena produktivnost mogu da budu uzrokovani nedostatkom sna.

Saobraćajna buka utiče na 40% građana EU i smanjuje vrednost nekretnina uz glavne saobraćajnice za 1,6% za svaki decibel iznad 55 dB.
Milioni školskih godina se gube zbog poremećaja koncentracije prilikom učenja. Uz eho od samo 0,7 sekundi tek 67% izgovorene reči je razumljivo, dok je uz eho od 1,7 sekundi taj procenat tek 40%.

Obratite nam se ukoliko vam je potreban savet za projekat Obratite nam se ukoliko vam je potreban savet za projekat
Back