Obnova Opšte bolnice Karlovac
Korišćena je ROCKWOOL negoriva izolacija od kamene vune

Obnova Opšte bolnice Karlovac

referenca

Ušteda od skoro 4 miliona kuna

Energetska obnova Opšte bolnice Karlovac doneće velike uštede od skoro 4 miliona kuna. Obnova je trajala nepunih 5 meseci, a završena je svečanom primopredajom krajem 2016. godine. Svakako je postignut i veći kvalitet radnog okruženja za sve zaposlene i veći komfor za pacijente. Za vreme trajanja obnove bolnica je normalno funkcionisala iako dnevno prima i do 1500 pacijenata i ima više od 850 zaposlenih.

U realizaciji investicije vredne više od 60 miliona kuna učestvovale su 32 hrvatske kompanije dok je na gradilištu bilo i do 165 radnika dnevno.

Zbog protivpožarne zaštite ljudi i imovine korišćena je ROCKWOOL negoriva izolacija od kamene vune na krovu i fasadi.
Sveobuhvatnom obnovom postignuti su uslovi za smanjenje potrošnje energije za 54%:
• izolovani su ravni krov i fasada
• ugrađena efikasnija stolarija i toplotne podstanice
• uveden zemni gas
• ugrađene dizalice toplote i solarni kolektori
• ugrađen novi sistem hlađenja
• ugrađeni termostatski ventili
• zamenjena su rasvetna tela
• 25% energije sada dolazi iz obnovljivih izvora

Pravi izbor materijala u obnovi ili izgradnji objekta je ključan za uštedu energije. Naši proizvodi nude rešenja koja pojednostavljuju dizajn, umanjuju gubitak toplote i deluju kao protivpožarna zaštita. Saznajte više o našoj ponudi proizvoda.

I stambene zgrade se energetski obnavljaju

Uz energetsku obnovu ovakvih velikih i kompleksnih objekata, kao što je Opšta bolnica Karlovac, Republika Hrvatska i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost podstiču i sufinansiraju i projekte energetske obnove stambenih zgrada.

U Hrvatskoj je do sada obnovljeno na stotine stambenih zgrada. Najveći broj zgrada je obnovljen izolacijom od kamene vune jer je zaštita u slučaju požara jako važna budući da kamena vuna ne gori i na taj način osigurava dodatne minute za sigurnu evakuaciju.

POGLEDAJTE VIDEO O OBNOVI OPŠTE BOLNICE KARLOVAC

Back