HVAC & Zaštita od požara

HVAC & Zaštita od požara

TEHNIČKE I INDUSTRIJSKE IZOLACIJE

Izolacija sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) zgrade važna je zbog toga što kanali i cevi prenose toplotu, ali i buku i dim, pa i požar.


Primena ROCKWOOL HVAC izolacije ne samo da će pomoći u poboljšanju energetske efikasnosti i zvučnih performansi zgrade, već je i bitna mera za poboljšanje bezbednosti u slučaju požara. U takvim okolnostima, HVAC izolacija će sprečiti toplotnu provodljivost i zaustaviti širenje požara u druge odeljke unutar zgrade.


HVAC područje obuhvata proizvode koji se koriste za izolaciju cevi, kao i za okrugle i pravougaone kanale različitih veličina.


Protivpožarna izolacija

U slučaju požara, ROCKWOOL kamena vuna će sprečiti ili usporiti širenje vatre. Naši proizvodi tokom požara ne stvaraju otrovni dim i štite nosive strukture zgrade, čime pomažu zaštitu života i materijalne investicije.


Bez obzira na oblik ili dimenzije, izolacione ploče od kamene vune ROCKWOOL pružaju protivpožarnu zaštitu u svakom svom obliku, bilo da se radi o pločama ili sendvič panelima. Budući da kamena vuna podnosi temperaturu i do 1000 °C, ona je idealan materijal za protivpožarnu zaštitu.


Postoji više različitih namena za protivpožarnu izolaciju:
• od zaštite nosivih struktura
• do proizvoda za izolaciju koji sprečavaju prolazak vatre i dima,
• na primer, kroz cevi,
• punjenje za šupljine, linearne profile i zaptivače.

Pravilno instalirana i održavana tehnička izolacija može da zadrži i do 80% toplotne energije.

Saznajte više
Kontaktirajte sa nama
Kontaktirajte sa nama

Kontaktirajte sa nama

Kontaktirajte sa našom korisničkom službom, tehničkom podrškom, kontaktom za medije ili najbližim prodajnim predstavnikom.
Kontaktirajte sa našom korisničkom službom, tehničkom podrškom, kontaktom za medije ili najbližim prodajnim predstavnikom.
saznajte više
Back