Zdravlje i kamena vuna

Zdravlje i kamena vuna

Rad sa kamenom vunom i zdravlje

ROCKWOOL izolacija je napravljena od kamene vune koja je vlaknasti materijal. U zavisnosti od načina rezanja materijala, može da dođe do stvaranja prašine. Bez obzira na to, kamena vuna je potpuno neškodljiv materijal za rukovanje.


Ne postoji opasnost od plućnih oboljenja

Ovu činjenicu potkrepljuje odluka Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC), Svetske zdravstvene organizacije, o izuzimanju kamene vune sa liste „potencijalnih kancerogena”. Zaključak se zasniva na činjenici da epidemiološka istraživanja nisu utvrdila povećan rizik od raka pluća zbog izlaganja vlaknima kamene vune pri radu, niti je istraživanjem sa eksperimentima na životinjama dokazano povećanje stope pojave tumora pri dugotrajnom udisanju. Slično tome, nema ni povećanog rizika od plućne fibroze.


Nema opasnosti od isparavajućih organskih materija

Sveobuhvatno istraživanje o oslobađanju materija iz proizvoda za izolaciju od kamene vune, koje je radio Institut Fraunhofer u Braunšvajgu (Nemačka), pokazalo je da ovi proizvodi predstavljaju zanemarljiv izvor formaldehida u enterijeru što ne predstavlja opasnost za stanare zgrada koje su izolovane proizvodima od kamene vune.


Manja iritacija kože

Budući da je proizvod napravljen od kamena, radi se o prirodno hrapavim vlaknima koja mogu da uzrokuju neprijatnost kod nekih ljudi, kada koža dođe u kontakt sa proizvodima tokom njihove ugradnje. Međutim, neprijatnost je obična mehanička reakcija na gruba vlakna i neće uzrokovati oštećenje kože.

Neprijatnost se po pravilu povlači ubrzo nakon završetka izlaganja materijalu. Takođe, profesionalci koji kontinuirano rukuju ROCKWOOL proizvodima od kamene vune, obično primećuju da je ta neprijatnost s vremenom sve manja.


Kako najbolje raditi sa kamenom vunom?

Rezanje kamene vune oštrim alatom za rezanje, poput oštrog noža, obično ne stvara značajnu količinu prašine (ili prašine ima jako malo). Međutim, upotreba nazubljenih sečiva rezultiraće stvaranjem prašine zbog kidanja pojedinačnih vlakana.


Pri radu sa kamenom vunom mogu da se preduzmu određene mere, kao što je nošenje odgovarajuće zaštite i naočara i detaljno čišćenje kako bi se zaštitila koža i umanjile moguće pojave neprijatnosti. Pročitajte i sledite jednostavne korake u ovoj preporuci za ugradnju da biste bili potpuno zaštićeni pri radu s našim proizvodima.

Kako smanjiti prašinu
Kako smanjiti prašinu

Kako smanjiti prašinu

Pronađite savete za smanjenje nastanka prašine prilikom rada s kamenom vunom.
Pronađite savete za smanjenje nastanka prašine prilikom rada s kamenom vunom.
Saznajte više
Recikliranje kamene vune
Recikliranje kamene vune

Recikliranje kamene vune

Ostaci iz proizvodnje, prilikom obnove, građevinski otpad i okrajci. Jeste li znali da 75% naše kamene vune čini reciklirani materijal?
Ostaci iz proizvodnje, prilikom obnove, građevinski otpad i okrajci. Jeste li znali da 75% naše kamene vune čini reciklirani materijal?
Saznajte više
Back