RECIKLAŽA

RECIKLAŽA

RECIKLAŽA JE VAŽNA

Poslednjih 30 godina ROCKWOOL Grupi je reciklaža jedno od važnijih pitanja. Recikliramo većinu sopstvenog otpada koji nastaje tokom proizvodnje, ali imamo i mogućnost reciklaže i druge vrste industrijskog otpada.

Reciklaža ROCKWOOL proizvoda od kamene vune

Postavili smo sebi prioritet da se ROCKWOOL proizvodi od kamene vune recikliraju u što većoj meri. Otpadni materijal koji nastaje pri preuređivanju i rušenju, kao i odrezani ostaci – sve ovo može da se pretvori u novu ROCKWOOL izolaciju. U proseku se reciklira 75% ostataka od naše kamene vune iz same proizvodnje. Cilj nam je da tu brojku povećamo u budućnosti.

Sprečavanje odlaganja drugih vrsta otpadnih materijala

Način ROCKWOOL proizvodnog procesa takođe nudi odličnu priliku za reciklažu sekundarnih ili preostalih materijala drugih proizvođača. Od toga svi imaju koristi, jer se ujedno rešava i problem odlaganja otpada i smanjuje se potrošnja primarne sirovine.

Reciklaža sekundarnih sirovina

Zahvaljujući našoj naprednoj tehnologiji za topljenje, u mogućnosti smo da koristimo sekundarne sirovine drugih vrsta otpada u neposrednom postupku topljenja. Ovo predstavlja napredak, budući da je kod tradicionalne tehnologije otpadne materijale potrebno prvo preraditi u brikete pre nego što mogu da se koriste u kupolnim pećima.

Međutim, nova tehnologija donela je i neke inicijalne izazove koji se odnose na broj različitih materijala koje možemo da recikliramo. Tokom proteklih godina nastavili smo sa održavanjem reciklaže različitih sekundarnih sirovina, kao i sa razvojem nove tehnologije, a to ćemo da nastavimo da radimo i u budućnosti.

O ROCKWOOL Grupi i održivosti saznajte više otkrivanjem Prednosti kamene vune. 

Kako smanjiti prašinu
Kako smanjiti prašinu

Kako smanjiti prašinu

Pronađite savete za smanjenje nastanka prašine prilikom rada s kamenom vunom.
Pronađite savete za smanjenje nastanka prašine prilikom rada s kamenom vunom.
Saznajte više
Kamena vuna i zdravlje
Kamena vuna i zdravlje

Kamena vuna i zdravlje

Kamena vuna je neškodljiv materijal, pa ćete primenom nekoliko jednostavnih koraka ostati potpuno sigurni prilikom rada.
Kamena vuna je neškodljiv materijal, pa ćete primenom nekoliko jednostavnih koraka ostati potpuno sigurni prilikom rada.
Saznajte više
Back