Neprevaziđena otpornost na požar

Neprevaziđena otpornost na požar

PREDNOSTI KAMENE VUNE: PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Jednostavno rečeno, kamen ne gori. Zbog toga, ROCKWOOL proizvodi od kamene vune imaju neprevaziđene prirodne kvalitete koji se odnose na otpornost na požar, a koji će doprineti zaštiti od požara u svim vrstama građevina.


Gradnja sigurnijih zgrada

Proizvedena postupkom koji je identičan onom koji se dešava u srcu vulkana, ROCKWOOL kamena vuna podnosi temperaturu i do 1000 °C pre nego što njena vlakna počnu da se tope. Zbog toga, kamena vuna osigurava protivpožarnu zaštitu u zgradama i domovima, štiti ljudske živote i umanjuje štetu na vrednoj imovini.


Prvi korak u protivpožarnoj zaštiti

Postoji nekoliko mera koje mogu da se preduzmu kako bi se unapredila protivpožarna zaštita objekta, kao što je postavljanja detektora dima, uređaja za odimljavanje, protivpožarnih alarma i sistema raspršivača vode.

Sve su to odlična sredstva za unapređenje protivpožarne zaštite, ali ugradnja izolacije od kamene vune predstavlja prvi korak za efikasnu protivpožarnu zaštitu kako bi se smanjila moguća šteta.


ROCKWOOL proizvodi od kamene vune su tako osmišljeni da ostaju stabilni pri izlaganju plamenu vatre što pomaže u održavanju strukturne stabilnosti zgrade i osigurava neophodno vreme za sigurnu evakuaciju ljudi.


ROCKWOOL protivpožarna zaštita ima višestruku namenu

ROCKWOOL protivpožarna zaštita može da se koristi za višestruke namene, a služi kao efikasna barijera u slučaju požara na sledeće načine:

• kao zaštita između prostorija i krovnih prostora
• kao protivpožarni štit za metalne grede u konstrukciji objekta
• kao obloga otporna na vatru za vruće cevi u industrijskim pogonima
• kao jezgra otporna na vatru u „sendvič panelima”

Brojne prednosti izolacije od kamene vune

Zbog svoje nezapaljivosti ROCKWOOL izolacija ne doprinosi jačanju ili širenju požara, i zato ne dolazi do stvaranja gorućeg istopljenog materijala ili gorućih kapljica. Izolacija od kamene vune ne doprinosi stvaranju otrovnog dima, što je čini odličnim materijalom za unapređenje sigurnosti korisnika objekta i pripadnika službi za spašavanje, kao i za zaštitu imovine.

Međutim, ROCKWOOL izolacija od kamene vune se ne koristi isključivo za protivpožarnu zaštitu. Ugradnja odgovarajućih proizvoda za izolaciju je takođe i odličan način za unapređenje toplotne i zvučne izolacije zgrade.

Kako da uspešno zaštitite fasadu zgrade od požara?
aktualno Kako da uspešno zaštitite fasadu zgrade od požara?
aktualno

Kako da uspešno zaštitite fasadu zgrade od požara?

Predstavljamo vam priručnik „Zaštita fasade zgrada od požara”. Preuzmite svoj primerak (pdf). Priručnik je pisan na hrvatskom jeziku.
Predstavljamo vam priručnik „Zaštita fasade zgrada od požara”. Preuzmite svoj primerak (pdf). Priručnik je pisan na hrvatskom jeziku.
saznajte više

Otkrijte brojne prednosti kamene vune

Odlična akustika
Odlična akustika

Odlična akustika

Saznajte više
Održivi materijali
Održivi materijali

Održivi materijali

Saznajte više
Dugotrajno rešenje
Dugotrajno rešenje

Dugotrajno rešenje

Saznajte više
Back