Kamena vuna je održiv izbor

Kamena vuna je održiv izbor

Prednosti KAMENE VUNE: Održivost

ROCKWOOL izolacija ne samo da pomaže u gradnji održivih zgrada, već je takođe izrađena od prirodnog materijala i proizvedena pomoću održive proizvodnje.

Kamen – prirodni, obnovljivi resurs

Svi ROCKWOOL proizvodi izrađeni su od kamene vune koja se dobija iz mešavine prirodnih vulkanskih stena, dijabaza ili bazalta. Ova vrsta stene je obnovljivi i široko rasprostranjeni prirodni materijal, ali podjednako je važno i to da naš visoko tehnološki postupak proizvodnje svih naših proizvoda za izolaciju bude održiv i ekološki prihvatljiv.


Velika energetska ušteda

Jedan od najboljih načina za smanjenje potrošnje energije u zgradi je postavljanje odgovarajuće izolacije. ROCKWOOL proizvodi od kamene vune doprinose velikoj uštedi energije i smanjenju emisije CO2, budući da novim i postojećim zgradama pružaju izdržljivu, efikasnu i raznovrsnu toplotnu izolaciju. Ušteda energije koja se ostvari ugradnjom odgovarajuće izolacije premašiće za samo nekoliko meseci energiju utrošenu za njenu proizvodnju.

U većini slučajeva, pravilno postavljena izolacija može da smanji energetske potrebe za grejanjem ili hlađenjem zgrade i do 70–90%. Pored toga, ROCKWOOL izolacija deluje sve vreme i ne zahteva održavanje ili zamenu. Drugim rečima, ugradnja izolacije je investicija koja će se jako brzo isplatiti i jako dugo trajati.

Reciklaža kamene vune

Tokom godina smo reciklažu uvrstili među ključne elemente svog poslovanja, pa se danas ostaci vune koji nastaju prilikom procesa proizvodnje u fabrici potpuno recikliraju. Pored ovoga, u nekim državama nudimo i usluge reciklaže odrezanih ostataka, kao i otpada nastalog nakon preuređivanja ili rušenja zgrade, a koji je kombinovan sa drugim otpadnim materijalima, za potrebe izrade nove kamene vune. Zadovoljni smo što zbog uspostavljenih procesa reciklaže kompanija ROCKWOOL pomaže da se reši problem zbrinjavanja otpada, istovremeno smanjujući potrošnju novih sirovina.

Prednosti kamene vune

ROCKWOOL izolacija decenijama održava isti visoki standard efikasnosti. Pored izvrsnih toplotnih svojstava, ROCKWOOL proizvodi pružaju i neprevaziđenu zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu.

 

Otkrijte brojne prednosti kamene vune

Neprevaziđena zaštita od požara
Neprevaziđena zaštita od požara

Neprevaziđena zaštita od požara

Saznajte više
Odlična akustika
Odlična akustika

Odlična akustika

Saznajte više
Dugotrajno rešenje
Dugotrajno rešenje

Dugotrajno rešenje

Saznajte više
Back