PRAVNI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICA

Pravni uslovi

Korišćenjem internet stranice www.rockwool.rs; ROCKWOOL Adriatic d.o.o. (u daljem tekstu: ROCKWOOL) potvrđujete da pristajete na primenu Uslova korišćenja ROCKWOOL internet stranica i njihovo pravno dejstvo. ROCKWOOL može u bilo kom trenutku da izmeni i/ili dopuni Uslove korišćenja internet stranice www.rockwool.rs bez prethodnog obaveštenja i tako promenjene Uslove korišćenja objavi na ovoj internet stranici. Izmene Uslova se primenjuju od dana objave. Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja. Ukoliko ne pristajete na primenu Uslova korišćenja, nemojte da koristite ovu internet stranicu. Svako korišćenje www.rockwool.rs je podložno dole navedenim uslovima i rokovima.

Dokumenti dostupni na ovim stranicama

Odobrava se korišćenje dokumenata (kao što su godišnji izveštaj, izveštaj o zaštiti životne sredine, objave za medije, tehnički listovi, katalozi i ostalo) sa ovih stranica POD USLOVOM:

(1) da se dole navedeno obaveštenje o autorskom pravu (copyright) nalazi u svim kopijama;
(2) da se dokumenti sa ovih stranica koriste samo u informativne, nekomercijalne i ne-konkurentske svrhe i da se ne smeju kopirati i skladištiti ni na jednom računaru niti objavljivati ni u jednom mediju;
(3) nikakve izmene na dokumentima nisu dozvoljene.
Korišćenje dokumenata iz oblasti novosti/objava za medije i novinarstva posebno objavljenih u nekom mediju ne predstavlja povredu gorenavedene tačke (2) POD USLOVOM da se poštuju pravila (1) i (3). Korišćenje u sve ostale svrhe koje nisu ovde navedene izričito je zabranjeno i može da rezultira ozbiljnim građanskim i kaznenim sankcijama.

Dozvola za korišćenje gorenavedenih dokumenata ne uključuje dizajn ili format www.rockwool.rs stranice ili nekih drugih veb stranica u vlasništvu ili pod kontrolom ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. Elementi ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. veb stranica zaštićeni su zakonom i ne smeju da se kopiraju ili oponašaju ni u jednom delu. Logo, grafički elementi ili slike sa bilo koje ROCKWOOL veb stranice ne smeju da se kopiraju ili koriste osim ukoliko to nije izričito odobreno od strane ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. ne odgovara za prikladnost informacija sadržanih u dokumentima i povezanim grafičkim elementima objavljenim na ovim stranicama u bilo koje svrhe. Svi dokumenti i grafički elementi dostupni su kao takvi bez garancija bilo koje vrste.

Kompanija ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. nije odgovorna ni za kakvu vrstu direktne, indirektne ili posledične štete, kao ni za bilo kakvu drugu štetu koja je posledica gubitka podataka, profita ili korišćenja, bilo u vezi sa ugovorom, propustom ili drugom radnjom koje mogu proizaći ili su u vezi sa korišćenjem informacija dostupnih na ovim stranicama.


Dokumenti i povezani grafički elementi objavljeni na ovim stranicama mogu da sadrže tehničke ili štamparske greške. OBAVEŠTENJE O AUTORSKOM PRAVU (COPYRIGHT). Copyright © ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan. Sva prava zadržana.

ZAŠTITNI ZNAK (ŽIG). ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION, RockDelta, BUILDDESK, LAPINUS FIBRES i GRODAN i/ili nazivi ostalih ovde navedenih proizvoda su ili zaštitni znaci (žigovi) ili registrovani zaštitni znaci (žigovi) društva ROCKWOOL International A/S i/ili njegovih predstavništava i sa njim povezanih društava.
Sva prava koja nisu izričito odobrena ovim dokumentom su zadržana.

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte sa našom korisničkom službom, tehničkom podrškom, kontaktom za medije ili najbližim prodajnim predstavnikom.
Kontaktirajte sa našom korisničkom službom, tehničkom podrškom, kontaktom za medije ili najbližim prodajnim predstavnikom.
saznajte više
Back