ROCKWOOL® zaštitni znak

ROCKWOOL zaštitni znak je jedna od najvećih vrednosti ROCKWOOL Grupe, i u skladu sa tim je dobro zaštićen i čuvan od strane svih nas širom sveta.

ROCKWOOL kamion sa rolnama kamene vune - fotografija iz 1950-tih.

ROCKWOOL zaštitni znak je prvobitno registrovan u Danskoj kao logo oznaka još 1936.godine. Naredne godine je ispraćeno registracijom reči kao oznake, registracija koja se danas proteže na više od 60 zemalja širom sveta.

Zbog svega navedenog, veoma bismo cenili Vašu pomoć u cilju obezbeđenja ispravne upotrebe našeg zaštitnog znaka, koristeći jednostavna pravila:

 • ROCKWOOL® zaštitni znak uvek mora biti napisan velikim slovima 
 • Reč ROCKWOOL uvek mora biti propraćen opisnom imenicom.
  Primer: ROCKWOOL proizvodi, ROCKWOOL izolacija ili ROCKWOOL kamena vuna. 
 • Uvek pisati ROCKWOOL zaštitni znak u potpunosti. Nikada ga ne skraćivati ili menjati. 
 • Reč ROCKWOOL nije opšti termin za izolaciju od kamene vune, i ne može se koristiti kao takav.
  Umesto toga treba koristiti termin ROCKWOOL izolacija. 
 • Kada se prvi put upotrebi ROCKWOOL zaštitni znak, mora se priključiti i registracioni simbol ®.
  Nazivi kompanija su naravno bez registracionog simbola.

Zahvaljujemo se što ispravno koristite ROCKWOOL zaštitni znak.