Kako proizvodimo kamenu vunu?

Proizvodni proces

Kako nastaje kamena vuna?

Proizvodni proces fabrike kamene vune imitira prirodnu aktivnost vulkana. Sirovina (bazaltni kamen) tali se pri temperaturi i do 1500 ° C.