Zaštita u slučaju požara

Jeste li ikada videli da kamen gori?

Kamena vuna proizvodi se od kamena vulkanskog porekla pa zato izolacione ploče u svom sastavu imaju oko 98% kamena - a kamen ne gori.

ROCKWOOL kamena vuna u potpunosti je negoriv izolacioni materijal, najvišeg razreda reakcije na požar - A1, s tačkom topljenja iznad 1.000 °C. Materijali se po evropskim normama za zaštitu od požara klasifikuju prema reakciji na požar u klase od A1 do F. Glavni kriterijum za određivanje reakcije na požar građevinskih materijala su njihova zapaljivost, stepen emitovanja toplote, širenje vatre i količina dima, toksičnih gasova i gorućih čestica. ROCKWOOL kamena vuna nosi oznaku A1, što je najviša  klasa negorivosti. Vatrootporna izolacija omogućava dodatno vreme kako za ljude koji napuštaju objekt, tako i za vatrogasce.

Sprečavanje širenja požara također znači i manje zagađenja vazduha, tla i vode. Kako kamena vuna sadrži visok procenat kamena, u proizvod nije potrebno dodavati materijale koji sprečavaju gorenje.

U Evropi godišnji broj povreda od požara iznosi oko 70.000. Još jedan podatak je zapanjujući; čak 8 od 10 ljudi koji smrtno stradaju u požaru ne umire zbog visoke temperature ili vatre, već zbog gušenja toksičnim gasovima (izvor: NIBRA). Zbog toga je izuzetno važno zgrade i kuće izolovati materijalima koji ne gore i ne šire požar. Kamena vuna je izolacioni materijal koji ima brojne prednosti: uz toplotnu i zvučnu izolaciju pruža izvrsnu zaštitu u slučaju požara te je dimenziono stabilna i paropropusna.