Zaštita od buke

Kako kamena vuna pomaže?

Za udobniji i mirniji život

Kamena vuna sastoji se od puno vlakana pa ima otvorenu strukturu koja ju čini idealnom za upijanje i regulisanje buke. Energija zvuka se u vlaknastoj strukturi kamene vune razbija i pretvara u druge oblike energije (najčešće u toplotu). Odnosno, zvučni talasi prodiru u strukturu te se trenjem u pojedinim vlaknima pretvaraju u toplotnu energiju. Relativno visoka prostorna masa osigurava potrebno gušenje vibracija i sprečava moguće odbijanje zvučnih talasa i rezonancije. Pri projektovanju objekata u urbanom okruženju često se susrećemo sa zahtevom smanjenja nivoa buke iz okoline u unutrašnjosti objekata i obrnuto.

Sastavni delovi dobro izolovanog objekta moraju smanjiti buku koja odjekuje unutar prostorije, smanjiti prenos buke između prostorija te sprečiti prodor spoljne buke u samu zgradu. Stalna pozadinska buka veća od 30 dB (A) može ometati san, dok 35 dB (A) smanjuje razumljivost govora u manjim prostorijama.

Ljudsko uho percipira razliku od 10 dB kao dupliranje zvuka, odnosno taj se zvuk čuje upola slabije. Mnogi će se dobro naspavati zahvaljujući dobro izolovanim zidovima ROCKWOOL izolacijom! Izolacija može smanjiti prenos buke za više od 50 dB (Rw – vrednost) što je oko 20 dB više nego kod zidova bez izolacije.

 

    

 
SMANJENJE BUKE KROZ ZID BEZ IZOLACIJE
SMANJENJE BUKE KROZ PRAVILNO IZOLOVAN ZID