JEDINSTVENO NA TRŽIŠTU – DVE GUSTINE U JEDNOJ PLOČI OD KAMENE VUNE

ROCKWOOL jedini na tržištu nudi ploče od kamene vune sa dve gustine. Dve gustine u jednoj ploči osiguravaju elastičnost i bolja mehanička svojstva fasade ili krova. Spoljni sloj veće gustine osigurava bolje mehaničke karakteristike. Donji sloj manje gustine poboljšava toplotno izolaciona svojstva.