Jedinstveno na tržištu

Ploče od kamene vune sa dve gustine

ROCKWOOL jedini na tržištu nudi ploče od kamene vune sa dve gustine. Dve gustine u jednoj ploči osiguravaju elastičnost i bolja mehanička svojstva fasade ili krova. Spoljni sloj veće gustine osigurava bolje mehaničke karakteristike. Donji sloj manje gustine poboljšava toplotno izolaciona svojstva.

U ponudi imamo nekoliko proizvoda sa dve gustine za kontaktne fasade i ravni krov.

Frontrock MAX E

Odlične mehaničke karakteristike

Izvrsna toplotna izolacija λ=0,036 W/mK

ROCKWOOL Frontrock MAX E objedinjuje izvrsne toplotne karakteristike elastičnog donjeg sloja s izuzetnom mehaničkom čvrstoćom gornjeg sloja. Primenjuju se i na tankoslojnim i na debeloslojnim sistemima. Glavna prednost Frontrock MAX E ploča je znatno manja toplotna provodljivost i povećana nosivost spoljne površine koju omogućava struktura dvoslojne gustine. Zbog toga Frontrock MAX E ploča može nositi debeloslojne fasadne sisteme i omogućuje 15% bolju U vrednost u poređenju s jednoslojnim fasadnim pločama ili lamelama.

Važno! Gornji, tvrđi sloj označen je TOP ROCKWOOL znakom i uvek mora biti okrenut prema napolje. 


 

  Pročitajte više u letku

Ploče sa dve gustine za ravni krov

ROCKWOOL je razvio novu generaciju izolacije od kamene vune – ploče sa dve gustine.

Izolacija sa dve gustine posebno se preporučuje za izolovanje ravnih krovova gde se postižu znatne uštede. Bolji koeficijent prolaska toplote i izvrsna mehanička otpornost proizvoda omogućuju polaganje izolacije manjih debljina u samo jednom sloju što donosi bitne uštede pri ugradnji.

ROCKWOOL  izolacione ploče sa dve gustine i u manjim debljinama u odnosu na standardne ploče zadovoljavaju sve zahteve toplotne i protivpožarne izolacije i osiguravaju izvrsnu mehaničku otpornost.

ROCKWOOL izolacija sa dve gustine u jednoj ploči sadrži elastičan donji sloj izvrsnih toplotno izolacionih svojstava te iznimno čvrst i mehanički otporan gornji sloj koji je i do 20% otporniji na tačkasto opterećenje.

Kamena vuna ROCKWOOL sa dve gustine objedinjuje izvrsna toplotna i mehanička svojstva s najvišom požarnom sigurnošću klase negorivosti A1.

Primenom proizvoda dvoslojne gustine pored odlične protivpožarne zaštite poboljšavaju se tri ključna kriterijuma krova:

  • ekonomičnost ugradnje,
  • odlična toplotna i zvučna izolacija, 
  • veća mehanička otpornost, a time i dugotrajnost krova.

Važno! Gornji, tvrđi sloj označen je znakom ROCKWOOL znakom ili tamnom crtom i uvek mora biti okrenut prema gore.