Karakteristike kamene vune

Zaštita u slučaju požara

Pogledajte kako kamena vuna štiti od vatre.

Pogledajte video