NAŠA ISTORIJA

Vek razvoja

Od svojih početaka davne 1937. godine, ROCKWOOL Grupa se razvila u globalnu kompaniju koju čini 28 fabrika za proizvodnju kamene vune i još 7 drugih fabrika na 3 kontinenta. Grupa trenutno zapošljava više od 10.500 stručnih radnika. Puno toga se promenilo otkad je ROCKWOOL® registrovan.

Počeci
Sve je počelo 1909. godine, kada su H.J. Henriksen, građevinski preduzetnik i V. Keler, proizvođač pločica, zajedno osnovali kompaniju I/S H.J. Henriksen & V. Kähler na malom ostrvcetu u Danskoj. Do 1937. godine glavne aktivnosti su bile iskopavanje šljunka, laporca i uglja, kao i proizvodnja pločica.  Godine 1935. kompanija je za 5000 američkih dolara otkupila prava za korišćenje tehnologije za proizvodnju kamene vune u Skandinaviji i Nemačkoj.
Dve godine kasnije, 1937. započinje prva proizvodnja kamene vune u Danskoj, a uskoro i u Švedskoj i Norveškoj.

Rane godine
Na samim počecima 1940-ih proizvodnja kamene vune je bila samo mali deo prometa matične kompanije, a tokom II svetskog rata ta proizvodnja jenjava.


Ali, sve efikasnije upravljanje i proizvodni procesi, kao i visok stepen pažnje usmeren na istraživanje i razvoj, osnove su za postepenu ekspanziju.


1954. godine započinje proizvodnja u Nemačkoj, prvoj fabrici izvan Skandinavije. 
Tokom 1960-ih i 1970-ih kompanija se širi dalje po Evropi.

1937. godine ROCKWOOL Grupa započinje prvu proizvodnju kamene vune u Hedehusenu u Danskoj

ROCKWOOL Grupa danas pokriva niz specijalizovanih poslovnih jedinica
ROCKWOOL Grupa danas pokriva niz specijalizovanih poslovnih jedinica

ROCKWOOL Grupa danas pokriva niz specijalizovanih poslovnih jedinica

ROCKWOOL Grupa kreće samostalno
Nakon više od pola veka uspešne saradnje, 1962. godine dve porodice vlasnika odlučile su da podele kompaniju. Klaus Keler koji je tada bio glavni izvršni direktor kompanije, predložio je plan podele koja je predstavljena porodici Henriksen. Oni su odlučili da zadrže tradicionalni deo kompanije koji se sastojao od šljunčanih jama, gaziranog betona i slično. Dakle, porodica Keler tada preuzima potpuno vlasništvo poslovanja koje se odnosi na izolaciju, i menja naziv matične kompanije u I/S Kähler & Co.


Naftna kriza
Zbog naftne krize cene rastu širom sveta, pa mnogi uočavaju prednosti izolovanja svojih domova. Zato su 70-te dobre godine za ROCKWOOL Grupu jer se promet povećao sa DKK 360 miliona u 1970. na DKK 1,6 milijardi 1979. godine. Danas najveća fabrika kamene vune na svetu, po količini proizvedene kamene vune, kupljena je 1971. godine u Holandiji. 

Od 1976. kompanija je strukturisana tako da je ROCKWOOL International A/S matična kompanija sa lokalnim predstavništvima u različitim zemljama. 

Nova vremena, novi proizvodi
Godine intenzivne posvećenosti istraživanju i razvoju ideja dovele su do uvođenja šire palete novih proizvoda koji se zasnivaju na usavršenoj tehnologiji proizvodnje kamene vune, na primer:
ROCKFON akustični paneli su predstavljeni već 1962. godine, dok je 1969. u popis proizvoda dodat GRODAN – poseban proizvod od mineralne vune koji upija vodu i na taj način zamenjuje zemlju i mahovine staklenicima.

ROCKPANEL ploče za oblogu predstavljene su 1985. godine, a kompanija koja se bavi proizvodnjom specijalnih vlakana LAPINUS osnovana je 1991. godine. Danas ova poslovna područja čine važan i rastući deo ukupnog prometa ROCKWOOL Grupe.

1996. godine ROCKWOOL International A/S, matična kompanija ROCKWOOL Grupe, uvrštena je na berzu NASDAQ Copenhagen.

Širom sveta...
Tokom 90-ih ROCKWOOL Grupa doživljava najveći geografski rast. Počinje 1988. godine akvizicijom prve fabrike kamene vune izvan Evrope u Kanadi, nedaleko od Toronta.

Nakon pada Gvozdene zavese, ROCKWOOL Grupa započinje da se etablira u Istočnoj Evropi, prvo akvizicijom najveće fabrike kamene vune u bivšem DDR-u 1991. godine. Dve godine kasnije, 1993. kupujemo najveću fabriku kamene vune u Poljskoj, a 1999. najveću fabriku u Ruskoj federaciji.

Osim na istok, 1999. godine Grupa nastavlja ekspanziju prema južnoevropskim tržištima, pa je 2000. godine inaugurisana novoizgrađena fabrika u Španiji. Iste te godine ROCKWOOL Grupa započinje svoje širenje prema Dalekom istoku akvizicijom fabrike u Maleziji.

Prisutnost na berzi
1996. godine ROCKWOOL Grupa (ROCKWOOL International A/S) predstavljena je na berzi NASDAQ u Kopenhagenu. Time je realizovana tranzicija ROCKWOOL Grupe iz tradicionalne, porodične kompanije u modernu, efikasnu kompaniju.

Saznajte više o ROCKWOOL Grupi

Back