Fondacija ROCKWOOL

Fondacija je najveći pojedinačni deoničar ROCKWOOL International A/S sa 23% deonica.

Dobrotvornu međunarodnu ROCKWOOL Fondaciju je osnovalo 1981. godine šest članova porodice Keler, svaki sa doprinosom od 25% sopstvenih deonica.

Fondacija ima dva primarna cilja: da informiše javnost putem omogućavanja pouzdanih nezavisnih istraživanja i da pomogne u pružanju odgovora na izazove u društvu.

ROCKWOOL Fondacija pruža podršku naučnim, humanitarnim, umetničkim i društvenim ciljevima širom sveta. Odeljenje za istraživanja Fondacije je jedna od najuglednijih danskih institucija za stručno savetovanje o društvenim i ekonomskim temama. Njihovo istraživanje o danskom zdravstvenom sistemu koristile su različite vlade, sa obe strane političkog spektra, u cilju unapređenja brige o bolesnima.

Ova neprofitna organizacija pružala je pomoć u osiguravanju hrane u Tanzaniji, u mirovnim projektima u Libanu, kao i pomoć deci bez roditelja oboleloj od AIDS-a u Zambiji.

Od samog osnivanja, bavljenje pitanjima održivosti socijalnog društva je u središtu rada Fondacije. Rad je trenutno usmeren na pet oblasti: imigracija i integracija; porez i rad na crno; korišćenje vremena i radno vreme; marginalizovane grupe i rizično ponašanje i posebno važna oblast: nezaposleni i neškolovani mladi.

Tokom 2015. godine Fondacija je donirala više od 6,3 miliona evra. Tokom 2015. godine Fondacija je donirala više od 6,3 miliona evra.

Naučno odeljenje ROCKWOOL Fondacije jedna je od najverodostojnijih institucija za društveno i ekonomsko istraživanje u Danskoj.

23% dividendi ROCKWOOL Grupe namenjeno je humanitarnom delovanju Fondacije

Finansijski izveštaji i informacije za deoničare
Back