DOKUMENTI DOSTUPNI NA OVIM STRANICAMA

Odobrava se korišćenje dokumenata (kao što su godišnji izveštaj, izveštaj o zaštiti okoline, objave za medije, tehnički listovi, katalozi i ostalo) s ovih stranica POD USLOVIMA: (1) da se dole navedeno obaveštenje o autorskom pravu (copyright) nalazi u svim kopijama; (2) da se dokumenti sa ovih stranica koriste samo u informativne, nekomercijalne i ne-konkurentske svrhe te se ne smeju kopirati i pohranjivati ni na jednom računaru niti objavljivati ni u jednom mediju; (3) nikakve izmene na dokumentima nisu dozvoljene. Korišćenje dokumenata iz područja novosti / objava za medije i novinarstva uopšteno objavljenih u nekom mediju ne predstavlja povredu gore navedene tačke (2) pod uslovom da se poštuju pravila (1) i (3). Korišćenje u sve ostale svrhe koje nisu ovde navedene je izričito zabranjeno i može rezultirati ozbiljnim građanskim i krivičnim sankcijama.

Dozvola za korišćenje gore navedenih dokumenata ne uključuje dizajn ili format www.rockwool.hr stranice ili nekih drugih web stranica u vlasništvu ili pod kontrolom CKWOOL ADRIATIC d.o.o. Elementi ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. web stranica zaštićeni su zakonom te se ne smeju kopirati ili oponašati ni u jednom delu . Logo, grafički elementi ili slike sa bilo koje ROCKWOOL web stranice ne smeju se kopirati ili koristiti osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno od strane ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. 

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. ne odgovara za primerenost informacija sadržanih u dokumentima i povezanim grafičkim elementima objavljenih na ovim stranicama u bilo koje svrhe. Svi dokumenti i grafički elementi su dostupni kao takvi bez garancija bilo koje vrste. ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o. nije odgovoran ni za kakvu vrstu direktne, indirektne ili posledične štete, kao niti za kakvu drugu štetu proizašlu iz gubitka podataka, profita ili korišćenja, bilo vezano uz ugovor, propust ili druge radnje koje mogu proizaći ili su u vezi sa korišćenjem informacija dostupnih na ovim stranicama.

Dokumenti i povezani grafički elementi objavljeni na ovim stranicama mogu sadržavati tehničke ili štamparske greške.

OBAVEŠTENJE O AUTORSKOM PRAVU (COPYRIGHT). Copyright © ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, 52333 Potpićan. Sva prava zadržana.

ZAŠTITNI ZNAK (ŽIG). ROCKWOOL, ROXUL, ROCKFON, ROCKPANEL, ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION, RockDelta, BUILDDESK, LAPINUS FIBRES i GRODAN i/ili nazivi ostalih proizvoda ovde navedenih su ili zaštitni znaci (žigovi) ili registrirani zaštitni znaci (žigovi) društva ROCKWOOL International A/S i/ili njegovih podružnica i s njim povezanih društava.

Sva prava koja nisu izričito odobrena ovim dokumentom su zadržana.